Dotacje

Icom Poland Sp. z o.o. Sp. K. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów marki „Blocki” na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacją w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Icom Poland Sp. z o.o. Sp. K. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

 

Wróć do góry

Zapisz się do newslettera!

Akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych