Smyk

Szczecin Ster

ul. Ku Słońcu 67
71-047 Szczecin

Numer telefonu: 22 461 01 91 

Powrót